We staan geregistreerd in het CRKBO register (CRKBO = Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs).

De audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Dit betekent:

  • dat we voldoen aan de Kwaliteitscode voor kort beroeps onderwijs.
  • dat onze trainingen zijn vrijgesteld van BTW.Meer informatie? klik HIER